Acte necesare

 
Alcatuirea dosarului
 
In vederea alcatuirii dosarului de executare, creditorul trebuie sa depuna la biroul executorului judecatoresc urmatoarele acte:
 • cererea de executare silita;
 • titlul executor in original, (investit cu formula executorie daca legea prevede astfel sau la cererea creditorului, procedura de investire poate fi indeplinita, cu delegatie, de catre biroul nostru);
 • copia actului de identitate, pentru creditorul persoana fizica, respectiv copia certificatului de inregistrare in Registrul Comertului, pentru creditorul persoana juridica;
 • dovada calitatii de reprezentant, daca este cazul;
 • taxe judiciare de timbru, conform legii 146/1997, modificata ( se achita la domiciliul/sediul creditorului) 10 lei;
 • timbre judiciare (0.30 lei).
 
Notificarea actelor
 • cerere adresata executorului judecatoresc;
 • notificarea in trei exemplare;
 • taxa judiciara de timbru in valoare de 4 lei;
 • timbru judiciar in valoare de 0,15 lei;
 • dovada calitatii de reprezentant;
 • copia actului de identitate.

Localizare

Contact

LUNI-VINERI: 9h00-17h00

Tel./Fax:  031.420.89.86

Mobil: 0720.405.592

Email: executor@peticaru.ro

Strada Gheorghe Danielopol nr. 1, Parter 
Sector 4, Bucuresti